נורית יעקבס ינון ממזרים סימון ומחיקה מיצב וידאו קהל השם Nurit Jacobs Yinon Mamzerio Lebeled and Erased Assembly of the Lord (detail) 2017.jpg