תקציר

דע מאין באת

ולאן אתה הולך

 

סרט ביכורים, תרגיל עלילתי בלימודי הקולנוע