אמנות אקטביסטית מבקשת לחולל שינוי במציאות הקיימת.

כאמנית ובפרט כיוצרת סרטים התשוקה לספר סיפור קודמת לכל. הרצון לחקור את יחסי הצורה והתוכן בכל רבדי היצירה מרתקים אותי.

סרטים רבים שלי מבקשים להאיר איזורים הדורשים לטעמי את הפניית תשומת הלב שלנו. לעורר את הלב, להניע לפעולה.

בשני פרויקטים, מלבד המעשה הקולנועי והאמנותי, אני מבקשת ואף פועלת לחולל שינוי מעשי של ממש.

שניהם עוסקים בקו המגדיר את שערי הכניסה שלנו, מי בפנים ומי בחוץ. 

בשנת 2013 נפתחה התערוכה מעשה באשה וחלוק. באתר הפרויקט ניתן לראות חלק מהפעילות האמנותית, המחקרית והאקטביסטית שיזמתי בסוגיית טבילת הנשים המתגיירות בפני בית דין של גברים.

בסתיו 2017 יצא לאור בע"ה הפרויקט החדש שלי שעוסק בסוגיית הממזרות. ממזרים: סימון ומחיקה

גם הפעם ראשיתו בתערוכה וקטלוג המכיל אסופת מאמרים בנושא.

בעמוד זה באתר אני מבקשת להאיר את הקשר בין שני אלו, ולהציף מעבר לעמודי הסרטים המופיעים באתר זה ולאתרים הייחודיים לפרויקטים הללו, גם חומרים ומחקרים הנוגעים לאמנות אקטביסטית בכלל ולזו הקשורה לנושאים אלו בפרט.